نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۸

خدایـــــــــــا :کم آورده ام ،
صبری که داده بودی تمام شد ،
ولی دردم همچنان باقیست !!!
بدهکار قلبم شده ام ،
میدانم شرمنده ام نمیکنی؛
باز هم صبـــــــر میخواهم .
کلمات کليدي :خدا
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۸

خیالـت راحـت باشـد ، چیــزی نشـده

یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛

دوستـش داشتـم ، دوستـم داشت

دوستـش دارم ، دیگـر دوستــم نـدارد

مانـــــده ام ، رفتـــــه

هستـــــم , ولــــی او نیـــست ...

به همیـن سادگی ...
 
خیالـت راحـت باشـد ، چیــزی نشـده

یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛

دوستـش داشتـم ، دوستـم داشت

دوستـش دارم ، دیگـر دوستــم نـدارد

مانـــــده ام ، رفتـــــه

هستـــــم , ولــــی او نیـــست ...

به همیـن سادگی ...کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٧

تقویم‌ها اصرار دارند

فردا که بیاید

درست می‌شود
...
من چطور به تقویم‌ها بفهمانم

او رفته است

و فردا

آدم برفی نیست

که درست شود.........
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زهرا حسین پور
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩

ما همه با زندگی معامله می کنیم …!
با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم …!
اگر نبخشی ، نمی بخشم
خیانت کنی ، خیانت میکنم
بدی کنی ، بدی میکنم
دروغ بگویی ، دروغ می گویم
و همیشه کوچک می مانیم ؛
بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر …!
این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست !
کلمات کليدي :زهرا حسین پور و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زندگی
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱


وقتی که
می‌رفتی
بهار بود …
تابستان که
نیامدی؛
پاییز شد …
پاییز که برنگشتی
پاییز ماند …
زمستان که نیایی
پاییز می‌ماند …
تو را به دل پاییزی‌ات
فصل‌ها را
به هم نریز …کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زهرا حسین پور