نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۳۱

حواست باشـد
"حتماً خدانگهــــــدار بگویی!"
تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد...
...
آخر میدانی

خــــــــــــدا

به هوای تو مرا رها کرده ست...

من تا اخرین فصل باران منتظرت میمانم.......منتظرت میمانم.......

مرا اگر مجالی بود.........اگر مجالی داد ..منتظرت میمانم....

وقتی میـــروی

حواست باشـد
"حتماً خدانگهــــــدار بگویی!"
تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد...

  آخر میدانی

خــــــــــــدا

به هوای تو مرا رها کرده ست...

من تا اخرین فصل باران منتظرت میمانم.......منتظرت میمانم.......

مرا اگر مجالی بود.........اگر مجالی داد ..منتظرت میمانم....کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩

دلم یک کوچه می خواهد...

بی بن بست...

وبارانی نم نم...

ویک خدا...

که کمی باهم راه برویم...

همین!!!

دلم کفش نمیخواهد...

پاپوشی از چمن میخواهد...

دلم باران میخواهد...

دلم هیاهو نمی خواهد...

می خواهد اندکی با سکوت و نسیم و باران قدم بزند...

همین!کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل 

نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧

تو را روزی می خواهم که با دل بیایی
با تمام دل،
نه با رضایتی از آنکس که هست
بلکه با ضرورتی برای آنچه که هست

روزی که برایت هوا باشم
و ترس بی هوایی لحظه ای دورت نکند
نه نسیمی که فقط تابستانها دلتنگش شوی!

روزی که آفتابت باشم ،
از ترس تاریکی دستانم را رها نکنی
نه شمعی لرزان که گاه به گاه دست بگیری
سپس تمام نشده با یک فوت رهایم کنی!

صحبت یک عمر است ، دو زندگی و چندین دلواپسی!
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢

اندوه که از حد بگذرد

جایش را می دهد به یک بی اعتنایی مزمن !

دیگر مهم نیست..
...
بودن یا نبودن ؛

دوست داشتن یا نـداشتن ...

آنچه اهمیت دارد

کشداری رخوتناک از حسی است

که دیگر تـو را به واکنش نمی کشاند!

در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی

و نگاه می کنی و نگاه و نـگــــــــــاه .....!!!

 کلمات کليدي :پاسبان حرم دل
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧

خدوندا!
مگر نه اینکه از رگ کردنم به من نزدیکتری...؟
مگر نه اینکه ،مهربان تر از مادر برای منی...!؟
مگر تو مرا با تمام عشق و ارزویت نیافریدی...؟
مگر نمیگویی ،مرا دوست داری...؟
... هیچ چیز نمیخواهم ...
فقط...!
لحظه ای مرا به آغوش بکش...
دلم از همه چیز بیشتر...
برایه یک آغوشه مهربان ...
تنگ است!کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :خدا و کلمات کليدي :زهرا حسین پور
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳

یک دقیقه سکوت

به خاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فکر کودکانه باقی ماندند!

به خاطر امید هایی که به نا امیدی مبدل شدند

به خاطر شب هایی که با اندوه سپری کردیم!

به خاطر قلبی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم له شد!

به خاطر چشمانیکه همیشه بارانی ماندند!

یک دقیقه سکوت!

به احترام کسانی که شادی خود را با ناراحت کردنمان به دست آوردند!

بخاطر صداقت که این روز ها وجودی فراموش شده است!

بخاطر محبت که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید!

یک دقیقه سکوت به خاطر حرف های نگفته!!

برای احساسی که همواره نادیده گرفته می شد
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زهرا حسین پور
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳

یک دقیقه سکوت

به خاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فکر کودکانه باقی ماندند!

به خاطر امید هایی که به نا امیدی مبدل شدند

به خاطر شب هایی که با اندوه سپری کردیم!

به خاطر قلبی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم له شد!

به خاطر چشمانیکه همیشه بارانی ماندند!

یک دقیقه سکوت!

به احترام کسانی که شادی خود را با ناراحت کردنمان به دست آوردند!

بخاطر صداقت که این روز ها وجودی فراموش شده است!

بخاطر محبت که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید!

یک دقیقه سکوت به خاطر حرف های نگفته!!

برای احساسی که همواره نادیده گرفته می شد
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸

گاهی آنقدر دلم از دنیا سیر می شود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش درازبکشم ...

آرام و آسوده....

مثل ماهی حوضمان که چند روز است

روی آب دراز کشیده!
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زهرا حسین پور
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢
کلمات کليدي :ولادت امام علی