نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳۱

این روزها می شود فهمید

تحمل گرسنگی و تشنگی

چقدر آسان تز از این است

که یک دنیا حرف داشته باشی و نتوانی

روزه ی سکوتت را بشکنی...
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥

دل من گم شد

اگر پیدا شد

بسپارید امانات رضا

و اگر از تپش افتاد دلم بیریدش به ملاقات رضا

از رضا خواسته ام بگذارد که بمیرم و بمانم به حرم

همه گفتند محال است ولی

دل خوشم من به محالات رضا

زاد روزش مبارک

التماس دعا
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۸

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﺲ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﻨﺪ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ
ﺧﺎﻃﺮﺷﺎﻥ
ﺣﺲ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﺸﺎﻥ
ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺳﮑﻮﺗﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺴﺖ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺖ
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠

خــــــدای من

اینک، سکان زندگی طوفان زده ام را

به تــ♥ــو می سپارم

و می دانم که نتیجه ی این اعتماد و توکل، آرامش است
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٧

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ، دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او !

آنگاه که مهر می ‌ورزی ؛ مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می کند پس خود را گناهکار مبین !

من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد و تنها یکی سپاسش گفت !...

من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !

پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند !

پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شاد کردن دلهایشان بکوش که این روح توست که با مهربانی آرام می گیرد !

خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد ؛

پس به راهت ادامه بدهنويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳

سخت است

سخت است درک کردن دختری که غم هایش را خودش میداندو دلش

که همه تنها لبخندهایش را میبینند

که حسرت می خورند بخاطر شاد بودنش

بخاطر خنده هایش

و هیچکس جز همان دختر نمیداند چقدر تنهاست

که چقدر می ترسد

از باختن

از اعتماد بی حاصلش

از یخ زدن احساس و قلبش

از زندگی