نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٩
کلمات کليدي :عاشقانه
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥

گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم

که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم...

حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم

اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:

" می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم "

 
کلمات کليدي :عاشقانه
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤

ﻟﺤﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﭼﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ
ﻫﻤﻬﻤﻪٔ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ
ﻣﯽ ﺳُﺮﺍﯾﻢ..
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﻨﺪ
ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﺩ

 
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زهرا حسین پور
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
کلمات کليدي :مناسبتها
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩

ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﭼﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ
ﻫﻤﻬﻤﮥ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ
ﻣﯽ ﺳُﺮﺍﯾﻢ..
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﻨﺪ
ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﺩ
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :زهرا حسین پور و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۱

خسته ام به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی

تنها و تاریک خدا مانند...
کلمات کليدي :زهرا حسین پور و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل