نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
کلمات کليدي :یلدا
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤

بعضی آدم ها را نمی شود داشت فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت !

بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها !

اصلا به آخرش فکر نمی کنی آنها برای اینند که دوستشان بداری آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق !

یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست ...

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد...
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :پاسبان حرم دل و کلمات کليدي :زهرا حسین پور
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٩/٢٢

بالشت خودم را

ترجیح می دهم

به شانه ی دیگری

شانه های امروزی مثل بالشت های

مسافرخانه اند

سرهای زیادی را

تکیه گاه بوده اند...
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٧

تو مرا نادیده بگیر ...

و من

بدنم روز به روز کبودتر می شود...

از بس...

خودم را می زنم

به نفهمی...!!
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٩/۱٥ 

نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/٩/٩