نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۳٠

بغض هایم را به آسمان می سپارم... خدا به خیر کند باران امشب را!!!
کلمات کليدي :تو
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۱

من دلم میخواهد ‎
باتو به سرزمین احساسم سفرکنم‎
برایت عاشقانه بسرایم وتو ‎
مست ازاین عشق  ‎
خیره به چشمانم ‎
دستانم را بگیری‎
و بابوسه ای ‎
شعری تازه برلبانم بسرایی‎
من دلم میخواهد ‎
من باشم و توباشی و عشق ‎
ودیگرهیچ‎
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :زهرا حسین پور و کلمات کليدي :تو
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :تو