نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/۱۱

 به خواب رفتن در کنارت

در انتهای روزی بلند!

پاییدن نفس هایت

که رفته رفته منظم می شوند!

حس کردن لحظه ی غوطه خوردنت در رویاها...

دست محتاطم به دنبال لمس توست!

پیش از آن که خوابم به خود فرو برد،

حس کردن خوشبختی

در یک لحظه ،

کنار تو...
کلمات کليدي :عاشقانه