نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٥

 آشکار است که خداوند صلاح ندیده است که ما همه ثروتمند،قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.

God evidently does not intend us all to be rich,or            powerful or great,but he dose intend us all to be friends
کلمات کليدي :متن انگلیسی