نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٠/۳/۱۳

افسانه ی شکل گیری جنگل رقصان
 
عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

این جنگل خارق العاده یک پارک ملی است که در دریای بالتیک قرار دارد . این جنگل  یک پدیده طبیعی منحصر به فرد است. در این جنگل تنه درختان طوری در خود پیچیده اند که گویی در حال رقص اند. حتی بعضی از تنه ها به شکل حلقوی در خود پیچیده اند. مردم این منطقه باورهایی دارند. یکی از آنها این است که هر کس آرزویی بکند و از داخل یکی از این حلقه ها رد شود آرزویش برآورده می شود. باور دیگر می گوید این حلقه ها مرزهای حریم های دارای  انرژی مثبت و منفی هستند یعنی در یک سمت این حلقه ها انرژی مثبت در فضا جاریست و در سمت دیگر انرژی منفی و اگر شخصی از سمت دارای انرژی منفی وارد حلقه شده و از سمت دیگر خارج شود یک سال به عمرش اضافه می شود.
 
عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir


علت اصلی  شکل گیری عجیب درختان این جنگل هنوز ناشناخته است اما فرضیه هایی در این زمینه وجود دارد مثل فشار باد، حشرات یا بیدهایی که به مدت 5 تا 20 سال شاخه های کوچک درختان را مورد حمله قرار داده اند،  جوانه های آسیب رسان و حتی جریان سرکش انرژی.
عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir
 
افسانه شکل گیری جنگل رقصان
برای این شکل گیری عجیب درختان این منطقه افسانه ای وجود دارد . بارتی شاهزاده آلمانی که برای شکار به این منطقه آمده بود در حال تعقیب یک گوزن کوچک بود که آواز عجیبی شنید. او به محل صدا رفت و دختری را در حال نواختن چنگ دید. اسم این دخترمسیحی پرادیسلاوا بود.  شاهزاده به پرادیسلاوا پیشنهاد ازدواج داد ولی او پاسخ داد که فقط با یک مرد همکیش خود ازدواج می کند. بارتی هم پذیرفت که مسیحی شود به شرط اینکه دختر بتواند ثابت کند که خدای نامریی که به او اعتقاد دارد قدرتمندتر از درختان این ناحیه است. پرادیسلاوا شروع به نواختن کرد تمام پرندگان خاموش شدند و درختان شروع به رقصیدن کردند. در این هنگام شاهزاده بازوبندش را از دستش بیرون آورد و آن را به نامزدش داد. و بدینسان در سالهای دور در این منطقه جنگلی رقصان شکل گرفت.

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

در حقیقت این جنگل در سال 1961  برای حفاظت و جلوگیری از تخریب ویژگیهای منحصر به فرد  
Curonian Spit -زمین شنی که سطح آن پوشیده از لایه نازکی از خاک که در طول دهه ها شکل گرفته- ایجاد شده است.

عضویت      در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب    ترین    گروه    اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir
عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

 
کلمات کليدي :جنگل رقصان