نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩

 

ای دبستانی ترین احساس من

این متن و عکسا برام ایمیل شده بود گفتم برای یاد آوری خاطرات دبستان برای بچه های دبستانی دیروز بزارم.

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

خاطرات کودکی زیباترند

یادگاران کهن مانا ترند

درسهای سال اول ساده بود

آب را بابا به سارا داده بود

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

درس پند آموز روباه وکلاغ

روبه مکارو دزد دشت وباغ

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

روز مهمانی کوکب خانم است

سفره پر از بوی نان گندم است

کاکلی گنجشککی با هوش بود

فیل نادانی برایش موش بود

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

با وجود سوز وسرمای شدید

ریز علی پیراهن از تن میدرید

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

تا درون نیمکت جا میشدیم

ما پرازتصمیم کبری میشدیم

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

پاک کن هایی زپاکی داشتیم

یک تراش سرخ لاکی داشتیم

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت

دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمی دستان ما از آه بود

برگ دفترها به رنگ کاه بود

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ

خش خش جارو ی   با پا روی برگ

همکلاسیهای من یادم کنید

بازهم در کوچه فریادم کنید

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

همکلاسیهای درد ورنج وکار

بچه های جامه های وصله دار

بچه های دکه خوراک سرد

کودکان کوچه اما مرد مرد

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود

جمع بودن بودوتفریقی نبود

کاش میشد باز کوچک میشدیم

لا اقل یک روز کودک میشدیم

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

یاد آن آموزگار ساده پوش

یاد آن گچها که بودش روی دوش

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

ای معلم یاد وهم نامت بخیر

یاد درس آب وبابایت بخیر

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

ای دبستانی ترین احساس من بازگرد این مشقها را خط بزن

ای دبستانی ترین احساس من بازگرد این مشقها را خط بزن
کلمات کليدي :دبستان