نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٢٦
کلمات کليدي :عکس
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٠

عشق

برترین احساس

اشتیاقی عالم گیر

نیرویی بس عظیم

و شوری شگفت انگیز است

 

 

 

عشق

دوری جستن از آزردن دیگری

دوری جستن از شکل دلخواه خود دادن به او

دوری جستن از تسلط بر او

و دوری جستن از فریب دادن اوست

 

 

عشق

درک یکدیگر

شنیدن حرف یکدیگر

پشتیبانی از یکدیگر

و شاد بودن در کنار یکدیگر است

 

 

 

عشق

بهانه ای برای عدم پیشرفت

بهانه ای برای بهتر نشدن

بهانه ای برای کوچک نمودن آرزو ها

و بهانه ای برای اطمینان بیجا به دیگری نیست

 

 

 

عشق

صداقت کامل داشتن با هم

رویا های هم را سهیم بودن

تلاش در رسیدن به هدفهای مشترک

وبر دوش گرفتن عادلانه مسئو لیت هاست

 

 

عشق

احساسی نیست که بتوان آن را ساده انگاشت

عشق احساسی است که بایدآن را گرامی داشت

به بار آورد و از آن مراقبت کرد

 

 

 

 

عشق

دلیل زندگی است

 

 
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :عکس
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩

ببخش بر من

ببخش بر من اگر هنوز بی‌ اجازه ات

قلبی‌ زیر استخوان‌های سینه‌ام به عشقت میتپد
...

ببخش بر من که بی‌ آنکه بدانی‌

هنوز بهانهٔ هر دم و بازدمم وجود توست

ببخش بر من که هر گاه دست به قلم میشوم

بی‌ اختیار میشوی مخاطبم ، میشوی شوق نوشتنم

ببخش بر من که هر گاه خسته از این دنیا

پناه میبرم به مرز رویا و خیال

تو میشوی همراهم ، میشوی هم سفرم

ببخش بر من اگر خوب یاد نگرفته ام

یاد‌ها را آسان فراموش کنم

ببخش بر من که بازیگر خوبی‌ نیستم

که نمیتوانم به زور لبخند بزنم

و نقش یک فراموش کرده را بهتراز

نقش فراموش شدهٔ داستان بازی کنم

کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :عکس و کلمات کليدي :دوست من
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :عکس 

نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :عکس
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۸
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :عکس
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٧
کلمات کليدي :عکس
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٤
کلمات کليدي :عکس و کلمات کليدي :عاشقانه
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
کلمات کليدي :عکس و کلمات کليدي :عاشقانه
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
کلمات کليدي :عکس