نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢
کلمات کليدي :ولادت امام علی
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٤

<<یا علی>>

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا

کردکه پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک . . .
کلمات کليدي :مناسبتها و کلمات کليدي :ولادت امام علی و کلمات کليدي :پدر
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥

ولادت امام علی (ع)

میلاد مرتضی اسدالله حیدر است

جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است

زوجی برای فاطمه حق آفریده است

این زادروز همسر زهرای اطهر است

با کوردل بگو، که بجز شیر حق علی (ع)

جای ولادتش حرم خاص داور است؟.

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد

 و همگان را با انسانی آشنا کرد

که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک . . .
کلمات کليدي :مناسبتها و کلمات کليدي :ولادت امام علی