جاده ها

روزها می گذرد ثانیه ها با تیک تیکشان سپری شدن

زندگی را به گوش ما می رساند.

و جاده ها با مسافرانش گوش زدی به ما می دهد که همه ما روزی مسافر این قصه و حکایت هستیم.

و روزی از این جاده ها می گذریم  جاده های زندگی را به پایان    می رسانیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید