روزه ی سکوت...

این روزها می شود فهمید

تحمل گرسنگی و تشنگی

چقدر آسان تز از این است

که یک دنیا حرف داشته باشی و نتوانی

روزه ی سکوتت را بشکنی...

/ 2 نظر / 21 بازدید
امپراطور

گفت تا "ابد" تنهایت نمیگذارم... ابدش چه زود "عفو" خورد!! سلام خیلی قشنگ بود دمت گرم منم آپم و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

kimiya

حقیقت محض رو نوشتی خیلی قشنگ بود...[گل]