کوتاه سخنی با یاران

به نام عشق،به نام عشاق دلسوخته، به نام آنان که با عشق پا به دنیای فانی گذاشتند و با عشق زندگی کردند و با عشق به ابدیت رهسپار شدند، به نام شیرین ها فرهادها، به نام لیلی ها و مجنون ها و به نام، تمام عاشقانی که در آتش عشق سوختند و دم برنیاوردند.

با توکل به ایزد منان رهسپار دیار عشق شدم، تا مجموعه ای را به دست طبع بسپارم و امید دارم که کار کوچکم در چشم و دل بزرگان مقبول افتد و عاشقان و دل شیفتگان را راضی و خرسند نماید.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
...

چهار ساله از شروع این وبلاگ میگذره و هنوزم آپدیت میشه ... جالبه