خواهم نوشت

 خواهم نوشت از گرمی تو

خواهم نوشت از صداقت بی انتهایت

از تو، از تو که خواهی رسید به دستهای من

از تو که همیشه در دل تنهای من هستی

خواهم نوشت و همیشه در دل من خواهی ماند

ای که آغازگر عشق من،ای که شبنم من با تو

ای که بهانه من ای تک سوار قصه های عشق

ای که با تو زندگی معنای دیگری دارد

تو با یک رنگی خواهی آمد

و با دستهای گرم تو خواهم ماند تا لحظه های آخر

و با نوازش گرم تو آرامم خواهی کرد

ای تک سوار اسبهای سپید جنگل سبز

دوستت دارم ای نازنین ای سپیدی رویای من

به یاد تو سرودم ای رویای من

/ 0 نظر / 7 بازدید