خاطره های رنگی

 برای اومدنت، لحظه شماری می کنم

من خزون دلم،با تو بهاری می کنم

نمی ذارم تو دلم،عشق تو هرگز بمیره

فراموشی تو رو از حافظه ی من بگیره

فاصله می خواد منو خسته و دلگیر بکنه

دلمو برنجونه،از عشق تو سیر بکنه

می خواد کم رنگ بکنه،خاطره های رنگی مو

تا که بد جلوه بده،عشق ب این قشنگی مو

امّا من عاشقتم،از عشق تو سیر نمی شم

پای عشقت می مونم،خست  دلگیر نمی شم

لحظه ها پر می زنن،با چه شتابی می گذرن

دم به دم رو به جلو،عقربه ها رو می برن

می خوان کاری بکنن،تا تو رو از من بگیرن

تا که من دست  نکشم،انگاری از ر نمی رن

امّا تو خوب می دونی،که من فقط یار توام

هنوزم کنج قفس،دلخوش دیدار توام

چشم به راهت می مونم،تا که تو از راه برسی

نمی ذارم تو دلم،جاتُ و بگیره هیچ کسی

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا مشیر

سلام ممنون واقعا استفاده کردم. همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مزار ما افتد اگه دلت یه بغل عاشقانه می خواهد به ما سر بزن مطمئنم دست خالی بیرون نمیری