تولدمون مبارک...

پست ویژه 92/11/19
تولد من و خواهر دوقلوم...

چه لطیف است حس آغازی دوباره
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس
و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودنمان
و چه اندازه شیرین است امروز ... روز میلادمان ... روز ما!
روزی که آغاز شدیم
تولدمون مبارک

 

 

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
ذکریا

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است*چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم / گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی*لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم... " بیاد دلشدگان" بسیار عالی بود. سپاسگزارم. تولدتان خجسته.

یک سال پیرتر شدید.تولد2قول مبارک