باز هم می نویسم

دیگر ملالی نیست جز نداشتنت ‌٬نخواستنت٬راندنت٬باختنت٬رفتنت٬نماندنت٬

با او و هزاران اوی دیگر بودنت٬بدون مکث پاسخ منفی دادنت.و عشقی نیست٬

جز عشق به چشمان ناز تا ابد روشنت. این را برایت نوشته بودم. باز هم مینویسم:

« هر ستاره شبی است که از تو دورم٬آسمان چه پر ستاره است.»

/ 2 نظر / 6 بازدید
حسن و بی تا

سلام. متن قشنگيه ام خيلي ناراحت كنندست. خدايا هيچ وقت همچين روزهاي پر ستاره اي رو واسه هيچ عاشقي نيار. [ناراحت][گریه]

فرشته

کاشکی سر بشکند. پا بشکند. دل نشکند.[افسوس]