پیدایم کن...

از زیر سنگ هم شده پیدایم کن...

مدت هاست که تنهایی های مرا...

دست های جستجوگری لمس نکرده اند...

/ 3 نظر / 19 بازدید
پــــــویا

تو برو من چشم می گذارم نترس تا خیلی بلدم بشمارم [گل]

علی غم زاده

دیگر دارم پیر میشوم ... انگار جوانی فقط کنار تو معنی داشت... [گل]