سخت است...

سخت است

سخت است درک کردن دختری که غم هایش را خودش میداندو دلش

که همه تنها لبخندهایش را میبینند

که حسرت می خورند بخاطر شاد بودنش

بخاطر خنده هایش

و هیچکس جز همان دختر نمیداند چقدر تنهاست

که چقدر می ترسد

از باختن

از اعتماد بی حاصلش

از یخ زدن احساس و قلبش

از زندگی

/ 2 نظر / 18 بازدید
نرگس

چی بگم؟ حال این روزای منه...........

rahim

number #1 عالیسسسست...