ماه من غصه چرا ...

آسمان را بنگر ، که هنوز، بعد صدها شب و روز

مثل آن روز نخست

گرم وآبی و پر از مهر ، به ما می خندد !ا

یا زمینی را که، دلش ازسردی شب های خزان

نه شکست و نه گرفت !ا

بلکه از عاطفه لبریز شد و

نفسی از سر امید کشید

ودر آغاز بهار ، دشتی از یاس سپید

زیر پاهامان ریخت ،

تا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست !ا

ماه من غصه چرا !؟!ا

/ 0 نظر / 16 بازدید