می خواهم به کودکی ام باز گردم

می خواهم به کودکی ام باز گردم

به کوچه باغی که از آن می گذشتیم

با تو

دست در دست

شانه به شانه

به روزی که تمشک های نارس را می چیدیم

و طعم گس آلوچه را 

 با لذتی کودکانه می بلعیدیم!

/ 0 نظر / 6 بازدید