درکت می کنم...

گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم

که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم...

حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم

اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:

" می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم "

/ 3 نظر / 16 بازدید
امپراطور

باید که شیوه ی زندگیم را عوض کنم شد، شد... اگر نشد خودم را عوض کنم با من رفقای قدیمم خوب نیستند باید رفقای قدیم را عوض بکنم... سلام هرکی به ما رسید بجای اینکه درکمون کنه، ترکمون کرد... ایشالا تورو درک کنن... آپم زود بیا[گل]

رسول

سلام خوشحال میشم تبادل لینک کنیم