دوست داشتنت...

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

/ 1 نظر / 37 بازدید

خدایا چه کنم؟گشایشی کن.فقط به نور امید تو زنده ام.یا ارحم الراحمین..