ساختن

                                      ساختن

هر آنچه در طول سالیان ساخته ای

ممکن است فردی در یک لحظه ویران کند

باری تو همواره در حال ساختن باش

اگر اینگونه کنی به زودی

قصری از عشق بنا می کنی

که احدی توان ویران کردن آن را ندارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید