پیوندمان مبارک...

26 مرداد 1393

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست

عزیزم و همسفر دائمی من یکی شدنمان مبارک

آرزوی خوشبختی برای هر دویمان را دارم

خدایا تنهایمان نذار

/ 2 نظر / 40 بازدید
شکیلا ...سلطان غم مادر

گاهی باید گفت منو عشقم شما و همه.... ولی .... یه کاش های در این میان است که آدم دلش میخواد که یکی باشه که هر وقت دلش گرفت بهش زنگ بزنه صداشو بشنوه یه کم باهم بگن بخندند درددل کند ولی ........... گاهی وقتا به خدا میگم خدا..........بگذریم داغ دل زیاده خوشحال میشم به من هم سر بزنی

مبارکت باشه