دوست دارم

 

 

" دوستت دارم "  را

من دلاویزترین شعر جهان یافته ام

 

این گل سرخ من است .

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه دشمن !

 که فشانی بر دوست ،

راز خوشیختی هرکس به پراکندن اوست !

در دل مردم عالم  _  به خدا  _

نور خواهد پاشید

روح خواهد بخشید .

 

تو هم ای خوب من ! این نکته به تکرار بگو

این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت

نه به یکبار و به ده بار، که صد بار بگو

" دوستم داری " را از من بسیار بپرس

دوستت دارم را با من بسیار بگو

/ 1 نظر / 6 بازدید