اگه دل ساده نبود

اگه دل ساده نبود،عاشق هر کی نمی شد

دل به هر کس نمی بست،اسیر هر چی نمی شد

اگه دل ساده نبود،به هر کسی دل نمی داد

دل به دریا می زد و تکیه به ساحل نمی داد

اگه دل ساده نبود،این درو اون در نمی زد

واسه آرزوهاش، کنج قفس پر نمی زد

دیگه عاقل می شد،دم به دم عاشق نمی شد

دم به دم نمی شکست،آیینه ی دق نمی شد

دیگه عاقل می شد، واسه خودش دل می سوزوند

دل به هر کی نمی داد،پای دل خودش می موند

دل که عاشق نباشه، که واسه ما دل نمی شه

دل عاشق که دیگه،هیچ جوری عاقل نمی شه

دل اگه با ما نساخت،خوبه ما با اون بسازیم

یه دفه به خاطرش،ساده بشیم دل ببازیم

اگه دل بچگی کرد،بازی عشقمون باخت

اگه دل سادگی کرد،دروغ از راس نشناخت

با همه سادگی هاش،از دل چشمه پاکتره

واسه خواستن تو،از همه سینه چاکتره

/ 1 نظر / 19 بازدید