خیلی حرف است...

خیلی حرف است . . .

که توهر روز در گلویت ،

خاری کشنده احساس کنی

برای کسی که

حتّی یک بار در عمرش

به خاطر تو بغض هم نکرده است

/ 1 نظر / 16 بازدید
محدثه

هرچیزی زمانی دارد ... نفس هم که باشی دیر برسی رفته ام ...