این یک قانون است....

پروانه ها،مغرور می شوند،
بی وفا می شوند،
و هیچ گاه از پیله هایشان یادی نمی کنند...
میدانم؛این یک قانون است،
همواره باقی ست:
به من پیله کرده بودی،پروانه که شدی،
پیله ات را به فراموشی سپردی....

/ 0 نظر / 16 بازدید