عشق

 چگونه باید دوباره به عشق اطمینان کرد،

پس از تجربه ی شکستن ها و

زخم خوردن ها؟

عشق،دردآور است!

دوباره اطمینان کردن

به عشق

به تجربه ی لذت بخش امنیت!

عشق التیام می بخشد!

/ 1 نظر / 6 بازدید
ندا.ح

زندگی کنیم و با روح جهان یکی شویم ما ثروتمندیم و ثروت ما رنجهایمان است