رویای شیرین

تو رو تو گریه می بوسم

تو را که غرق لبخندی

رو این حالی که من دارم

چرا چشماتو می بندی

بزار این آخرین بوسه

تمام باورت باشم

بزار فردا تو این خونه

تو آغوشه تو پیدا شم

نمی دونی کنار تو حالی داره بیداری

بزار باور کنم امشب توام حاله منو داری

نمی دونی چه آشوبم

ازاین آرامش خونه

ازاین رویای شیرینی که می دونم نمی مونه

چقدر این حس من خوبه

همین که از تو می بینم

همین که هر نفس امشب

هوامو از تو می گیرم

نمی دونی کنار تو حالی داره بیداری

بزار باور کنم امشب توام حاله منو داری

نمی دونی چه آشوبم

ازاین آرامش خونه

ازاین رویای شیرینی که می دونم نمی مونه

/ 0 نظر / 8 بازدید