دلم یک کوچه می خواهد...

دلم یک کوچه می خواهد...

بی بن بست...

وبارانی نم نم...

ویک خدا...

که کمی باهم راه برویم...

همین!!!

دلم کفش نمیخواهد...

پاپوشی از چمن میخواهد...

دلم باران میخواهد...

دلم هیاهو نمی خواهد...

می خواهد اندکی با سکوت و نسیم و باران قدم بزند...

همین!
/ 4 نظر / 17 بازدید
خسرو پيري

با سلام مطالبت زيبا هستند . [گل][گل][گل][گل]

مطالب زیبا را افراد زیبا بیان میکنند

hasan

مطالب زیبا را افراد زیبا بیان میکنند