خط قرمز تمام نوشته هایم
اسم پر خاطره ایست
که سال هاست
کنج خلوت دفترم
پشت هزار برگ تنهایی ام
پنهانش کرده ام ...
تا مبادا
تکرارش،
تمام دفترم را به آتش بکشد ...

/ 0 نظر / 16 بازدید