سال نو

عمری از عقل پرسیدم چیست؟راز، هستی؟

در جواب ماند مات و مبهوت ز عشق جویا شدم او را زمزمه ای کرد بر گوشم که:
(فرصتی است برای عشق بازی عاشقان با معشوق)

با آرزوی سالی که بدانیم عشق چیست؟و معشوق کیست؟

به امید سالی سرشار از عشق و آرامش و موفقیت.قلب

/ 0 نظر / 6 بازدید