/ 2 نظر / 18 بازدید

خدا یا: تورا را به محمد وآل ومحمد(ص) قسم .در شب میلاد قطب عالم امکان.نجات بخش ورهایی بخش.بهترین تقدیر را برای جوانان رقم بزن.زنگارکینه و عداوت را از دلهای خسته و رمق دیده مان پاک فرما.ونور عشق را درونمان روشن فرما/

ندا

کاش بودی در کنارم آرزو داشتم با تو هزاران گفتگو کاش دلتنگ هوایم می شدی خط پایان بود بر این جستجو جالینوس طبیبیان