منتظرت می مانم...

حواست باشـد
"حتماً خدانگهــــــدار بگویی!"
تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد...
...
آخر میدانی

خــــــــــــدا

به هوای تو مرا رها کرده ست...

من تا اخرین فصل باران منتظرت میمانم.......منتظرت میمانم.......

مرا اگر مجالی بود.........اگر مجالی داد ..منتظرت میمانم....

وقتی میـــروی  حواست باشـد "حتماً خدانگهــــــدار بگویی!" تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد...    آخر میدانی  خــــــــــــدا  به هوای تو مرا رها کرده ست...  من تا اخرین فصل باران منتظرت میمانم.......منتظرت میمانم.......  مرا اگر مجالی بود.........اگر مجالی داد ..منتظرت میمانم....
/ 1 نظر / 35 بازدید