بغض...

برای چشمانم

نماز باران بخوان

بغض کرده
...
ابریست

اما نمیبارد..
/ 1 نظر / 3 بازدید
الناز

الهی ان شب که همه قران به سر می گذارند ما را توفیق بده قران را به دل کنیم . . . التماس دعا