برای تو

گلی را با عشق به تو هدیه می دهم!

عطرش به تو خواهد گفت،

که دوستت می دارم

می توانم عطر پنهانت را ببویم!

شکوه رنگش می باید به تو بگوید

که تو و دیوانگی هایت را دوست می دارم!

شکوفه اش می باید به تو بگوید،

که دوست می دارم تو را و سرزنده گی ات را!

پژمردگی اش باید به تو بگوید

که دوستت می دارم می خواهم در کنار تو پیر شوم!

گلی را با عشق به تو هدیه می دهم،

و می گویم:دوستت دارم!

چرا باورت نیست عاشقانه دوستت دارم!

/ 2 نظر / 6 بازدید
آتی آسایش

zahra doste man,adama goya kar shodan hata kor shodan,nemikhahan befahman dost dashtan yani chiiiiiii [ناراحت]

ندا.ح

بر موج شن که رد پای تو میماند و رد پای آهوان جوان با اضطراب یخ زده بر چشم با چشم های تو باید گریست با چشمهای تو باید گریست.