نه می شه با تو سر کنم

نه می شه با تو سر کنم

نه می شه از تو بگذرم

بیا به داد من برس

من از تو مبتلا ترم

 بگو کجا رها شدی

بگو کجای رفتنی

من از تو در گریزو

تو چرا همیشه با منی؟

کسی به جز تو یاره من نیست

گذشتن از تو کاره من نیست

به جز خیال تو هنوزم

ببین کسی کناره من نیست

دوباره تبت داره نفسمو می گیره

دوباره هوا داره پی عطره تو می ره

این خونه بی تو طاقت زندگی نداره

حتی نفسام تو رو به یاده من می یاره

کسی به جز تو یاره من نیست

گذشتن از تو کاره من نیست

به جز خیال تو هنوزم

ببین کسی کناره من نیست

/ 0 نظر / 6 بازدید