کنار تو

 به خواب رفتن در کنارت

در انتهای روزی بلند!

پاییدن نفس هایت

که رفته رفته منظم می شوند!

حس کردن لحظه ی غوطه خوردنت در رویاها...

دست محتاطم به دنبال لمس توست!

پیش از آن که خوابم به خود فرو برد،

حس کردن خوشبختی

در یک لحظه ،

کنار تو...

/ 2 نظر / 6 بازدید
آتی آسایش

delam mikhad ye lahze zendegi bedone ghose dashte basham

ندا.ح

امروز به پایان میرسد از فردا برایم چیزی نگو! من نمیگویم فردا روز دیگریست فقط میگویم: ( تو روز دیگری هستی...) تو ((فردایی)) خود خود تو...................................