بابا لنگ دراز عزیزم

بابا لنگ دراز عزیزم

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم!

وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد ...
چیزی شبیه غرور!

بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن
و بگذار دوستت بدارم ...

بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند ...
نمیگذارم ...
نمیخواهم ...!

بابا لنگ درازِ من همین که هستی دوستت دارم ...
حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم ...!

/ 1 نظر / 15 بازدید
محبوبه

همه احساس های دنیا تنها به یک جا خواهند رسید. قلب! اما مهم اینجاست که این احساس رو وقتی به کسی میدی دقیقا کجای قلبش ذخیره میکنه؟؟؟؟ من فکر میکنم از دهلیز راست میده تو از بطن چپ میگه خوش گلدی...