ماهی حوضمان...

گاهی آنقدر دلم از دنیا سیر می شود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش درازبکشم ...

آرام و آسوده....

مثل ماهی حوضمان که چند روز است

روی آب دراز کشیده!

/ 1 نظر / 15 بازدید